Khameeri Poori
Kulcha Veg/Nonveg
Plain Kulcha
Onion Kulcha
Pudina Kulcha
Cheese Kulcha
Butter Kulcha
Onion Methi Kulcha
Masala Kulcha
Chilli Garlic Cheese Kulcha
Kheema Cheese Kulcha
Nan Veg/Nonveg
Plain Nan
Latcha Butter Nan
Onion Methi Nan
Masala Nan
Chilli Garlic Cheese Nan
Butter Nan
Onion Nan
Pudina Nan
Cheese Nan
Kheema Cheese Nan
Parathas Veg/Nonveg
Latcha Paratha
Onion Paratha
Aloo Paratha
Mix Veg Cheese Paratha
Methi Paratha
Achari Paratha
Roti Veg/Nonveg
Plain Roti
Onion Roti
Pudina Roti
Butter Roti
Onion Methi Roti
Masala Roti